Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Skole og utdanning > Grunnskoleopplæring

Skoler i Våler

Grunnskolen i Våler består av to barneskoler og ei ungdomsskole: Nordhagen skole, Vålbyen skole og Våler ungdomsskole.

Barnehage- og skolefaglig rådgiver: Dagrun Gundersen

 


Skoler
Nordhagen skole: Ann Merethe Hanstad
Vålbyen skole:  Geir Arne Framaas
Våler ungdomsskole: Morten Libekk

Skolefritidsordning
Det er skolefritidsordning ved alle barneskolene, et tilbud til elever på 1.-4. trinn. Det gis to tilbud pluss et tilbud spesielt for elevene på 4. trinn. Les mer om skolefridsordningen under egen artikkel.

PP-tjenesten
Våler har felles PP-tjeneste med Elverum, Åmot og Stor-Elvdal.
Link til hjemmeside i Elverum kommune finner du her.

Voksenopplæring
Våler kjøper tjenester til voksenopplæring ved Åsnes opplæringssenter.

Ulykkesforsikring
Våler kommune har frivillig tegnet ulykkesforsikring for skolebarn. Formålet med forsikringen er å sikre barna erstatning dersom de utsettes for en ulykke på skolen eller på direkte vei mellom hjem og skole. Forsikringen gjelder også for deltagelse på arrangementer under skolens ledelse.
Les mer om forsikringen under dokumenter for grunnskolen.

 

Du finner mer informasjon under omtalen av hver enkelt oppvekstsenter/skole.

Publisert av Wenche Kolstad. Sist endret 08.06.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering