Avdeling for hjemmetjenester

Hjemmetjenesten i Våler vil arbeide for at hjelpetrengende skal ha tillit til tjenesten og føle trygghet i hverdagen.

Hva kan du forvente av oss:
Bli behandlet med respekt og høflighet.
At vi bidrar til du beholder din verdighet, selvstendighet og styring over eget liv.

Tjensten inneholder:
Hjemmehjelp
Praktisk bistand. Betaling for hjemmehjelp er spesifisert i kommunenes gjeldende betalingsregulativ.

Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie er vederlagsfritt.

Trygghetsalarm
Søkes gjennom hjemmetjenesten. Midt- Hedmark brann- og redningsvesen installerer alarmene.  Hjemmetjenesten betjener utrykningen.

Matombringing
Mulighet for å bestille varm mat hver dag, unntatt lørdager.

Ergoterapi
Bistår med utprøving og tilpasning av hjelpemidler innen bevegelse, syn og hørsel.

Helse-velferd
På Våler omsorgssenter kan du på onsdager få utført fotpleie / hårpleie, til reduserte priser. Må meldes på tlf. 62 42 41 00.

 

Vålertunet
Lettstelte leiligheter med sentral beliggenhet i Våler. Stiftelsen Våler bo- og servicesenter er en selvstendig stiftelse som som har som formal å oppføre og drive omsorgsboliger, kollektivboliger m.m for eldre i Våler kommune.


Pleie og omsorgstjenester ytes etter Kommunehelsetjenesteloven.

Saksbehandlingstid:
Vi tar kontakt med bruker innen 3 virkedager ved søknad om hjelp for å avtale når bruker kan forvente vurderingsbesøk.
Alle vedtak om tildeling/ endring av hjelp er skriftlig.
Om nødvendig, får bruker hjelp før han har mottatt skriftlig vedtak.
Det tar maksimalt 3 uker fra vi har mottatt søknaden til bruker har vedtaket.

Ytterlig informasjon fås ved henvendelse til hjemmetjenesten på telefon 62 42 41 50.

Publisert av Grete Retterås. Sist endret 09.02.2016
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Torunn Syversen

Torunn Syversen

virksomhetsleder

Telefon : 62 42 41 05

Mobil : 97670915

E-post: torunn.syversen@vaaler-he.kommune.no

 

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering