Avdeling for hjemmetjenester

Hjemmetjenesten i Våler vil arbeide for at hjelpetrengende skal ha tillit til tjenesten og føle trygghet i hverdagen.

Hva kan du forvente av oss:
Bli behandlet med respekt og høflighet.
At vi bidrar til du beholder din verdighet, selvstendighet og styring over eget liv.

Tjensten inneholder:
Hjemmehjelp
Praktisk bistand. Betaling for hjemmehjelp er spesifisert i kommunenes gjeldende betalingsregulativ.

Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleie er vederlagsfritt.

Trygghetsalarm
Søkes gjennom hjemmetjenesten. Midt- Hedmark brann- og redningsvesen installerer alarmene.  Hjemmetjenesten betjener utrykningen.

Matombringing
Mulighet for å bestille varm mat hver dag, unntatt lørdager.

Ergoterapi
Bistår med utprøving og tilpasning av hjelpemidler innen bevegelse, syn og hørsel.

Helse-velferd
På Våler omsorgssenter kan du på onsdager få utført fotpleie / hårpleie, til reduserte priser. Må meldes på tlf. 62 42 41 00.

 

Vålertunet
Lettstelte leiligheter med sentral beliggenhet i Våler. Stiftelsen Våler bo- og servicesenter er en selvstendig stiftelse som som har som formal å oppføre og drive omsorgsboliger, kollektivboliger m.m for eldre i Våler kommune.


Pleie og omsorgstjenester ytes etter Kommunehelsetjenesteloven.

Saksbehandlingstid:
Vi tar kontakt med bruker innen 3 virkedager ved søknad om hjelp for å avtale når bruker kan forvente vurderingsbesøk.
Alle vedtak om tildeling/ endring av hjelp er skriftlig.
Om nødvendig, får bruker hjelp før han har mottatt skriftlig vedtak.
Det tar maksimalt 3 uker fra vi har mottatt søknaden til bruker har vedtaket.

Ytterlig informasjon fås ved henvendelse til hjemmetjenesten på telefon 62 42 41 50.

Publisert av Grete Retterås. Sist endret 09.02.2016
Torunn Syversen

Torunn Syversen

virksomhetsleder

 

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering