Status for Samhandlingsreformen i Solør

Forebygge mer
Behandle tidligere
Samhandle bedre
Tiltak før, i stedet for etter spesialisthelsetjenesten.

Status for Samhandlingsreformen i Solør

Status for Samhandlingsreformen i Solør

I Våler kommune finner du mange boligtyper. Eneboliger, leiligheter, småbruk og større bruksenheter. Hus blir omsatt til priser ca 60 % under prisen det ville kostet i nærliggende kommuner. Noe å tenke på om du har jobb utenom kommunens grenser?

Bofellesskapet er et botilbud for de som ønsker den tryggheten det er å bo sammen med andre. Som beboer i bofellesskapet er du å regne som hjemmeboende.

Totalt har omsorgssenteret 44 plasser fordelt på kortid, langtid, rehabiliterings- og avlastningsopphold og dagopphold ved dagsenteret.

Våler omsorgssenter kan tilby individuell medisinsk behandling, rehabilitering, pleie og omsorg for de som vanskelig kan ta omsorg for seg selv i eget hjem, og/eller at hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester ikke er tilstrekkelig for vedkommende.
 

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering