Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Helse > Helsetjenester

Oversikt over helsetjenester.

Våler kommune har som målsetting å ha gode helsetjenester til innbyggerne. Tjenestetilbudet er rettet mot både barn og voksne og dekker mange ulike område.
 

Publisert av Grete Kullerud. Sist endret 03.08.2017

Relaterte ressurser

Helsenytt - Nyhetsbrev helse (1)

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering