Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Forbrukerspørsmål > Varer og tjenester

Varer og tjenester

Som forbruker har vi ulike rettigheter ved kjøp av varer og tjenester. Noen rettigheter er lovfestet.


Forbrukerrådet er en sentral organisasjon som tar vare på forbrukeren sine interesser overfor myndigheter, næringsliv og andre instanser. Forbrukerrådet for Hedmark ligger på Gjøvik.
Tlf. 03737
E-post: post@forbrukerradet.no

Forbrukerombudet forvalter og har tilsyn med markedsføringsloven. Vil du klage på villedenes markedsføring og reklame, kan de kontaktes på:
Tlf. 23 40 06 00
E-post: post@forbrukerombudet.no

Publisert av Inger Lise Skaret. Sist endret 09.10.2012

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering