Skip Navigation LinksVåler kommune > Tjenester > Arbeid > Arbeidsliv

Arbeidslivet

Våler er en offensiv næringsutviklingskommune og bidrar til videreutvikling av eksisterende virksomheter samt tilrettelegging for ny næringsvirksomhet. Våler har et bredt, spennende og raskt utviklende næringsliv.

Publisert av Finn David Nilsen. Ansvarlig Finn David Nilsen. Sist endret 28.08.2013

Våler er en offensiv næringsutviklingskommune og bidrar til videreutvikling av eksisterende virksomheter samt tilrettelegging for ny næringsvirksomhet. Våler har et bredt, spennende og raskt utviklende næringsliv.

Det er gode muligheter for deg som ønsker å arbeide eller etablere virskomhet innenfor det tradisjonelle landbruk og skogbruk.
Kommunen har flere store og mellomstore produksjonsbedrifter, primært knyttet til trebearbeidende industri. Nord Europas største sponplatefabrikk- Forestia, og Norges største sagbruk - Moelven Våler AS ligger i vår kommune. Vi ønsker å bidra til at det skapes ytterligere knoppskytinger og flere tjenestetilbydere til disse bedriftene.
Våler har ambisjon om å bli Nordens beste trafikk og motorkommune. Man ønsker å videreutvikle det betydelige kompetansemiljø man har innenfor trafikk, transport og motorsport hvor Norsk Trafikksenter m/Vålerbanen kanskje er den mest kjente. Solør Videregående skole er også en viktig aktør. Haslemoen som næringspark vil også bli sentral i denne utviklingen hvor blant annet Rally Norway har etablert sitt hovedsete.
Finnskogen med sin mystikk, fantastiske natur og kultur gir betydelige muligheter for vår satsning på turisme. Norsk Elgsenter på Gravberget Gård er en sentral reiselivsaktør i regionen.
Vålbyen er et lite og levende handels- og servicesentrum hvor man har et godt tilbud på produkter og tjenester. Vi ønsker fler!
Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Våler KommuneSentralgården
2436 Våler i Solør
Tel: 62 42 40 00
postmottak@vaaaler-he.kommune.no

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering