Reguleringsplan for Gjerdum Massetak , Plan ID 2015002, egengodkjent av kommunestyret i Våler (L)(246836)

Vedlagt oversendes egengodkjent reguleringsplan for RV 2 i Våler.

Vedlagt finnes egengodkjent plan  for Massetak Spulsåsen i Våler kommune med saksdokumenter