Prisen for årets bedrift ble i dag delt ut til Olastuen Bygg AS

I over 20 år har vi hatt gleden av å dele ut denne prisen. Våler kjennetetnes at vi både har små, mellomstore og store bedrifter målt i omsetning og antall ansatte og alle er i utgangspunktet kandidater til årets bedrift.

Som ordfører fikk jeg det ærefulle oppdraget å dele ut prisen sammen med Annica Sørlundsengen fra Sparebank1 Østlandet.

Årets bedrift i Våler i 2021 har sitt utgangspunkt fra 2014. I det året var to unge Våler sokninger som bodde i «bin» usikker på om de skulle fortsatt jobbe og bo «innafor». De to karene hadde sin fagutdanning, hadde gode jobber, men var også usikker på hvordan det ville bli å fortsette å «ærbe» og bo i Bin.

Etter litt fram og tilbake bestemte de seg, antakelig også i godt samråd med samboere og familie; «Vi flytter hemmat og starter opp for oss sjæl.»  Og som sagt som gjort; Uten store markedsundersøkelser, uten alt for store grublerier om bank og finansiering så laget de et aksjeselskap, flyttet hemmat og satte i gang.

 Å bare det å sette i gang er jo det første og viktigste beviset på at man har skapervilje og guts! Tallenes tale her i Norge er jo at de aller fleste av oss ikke setter i gang med egne foretak, så allerede her synes jeg vi skal gi honnør til de som tør å sette i gang – og som har skapervilje og visjoner for å lage egen bedrift.

Etter starten her i Våler i 2015 så de to karene at de fikk mer og mer å gjøre. De ansatte en og så to og så tre og så var de plutselig fem på laget. Etter hvert har bedriften fått et godt fotfeste i markedet her i Våler og nabokommunene Åsnes og Grue. Omsetningen har øket år for år, fra 4 millioner kr i 2016, til 8 millioner kr i 2018 og til 11 millioner kroner i 2020. Og jeg forstår det slik at omsetningen i 2021 iallefall ikke blir lavere enn i 2020.  Antall ansatte har også fortsatt å øke og ved utgangen av 2021 har de 12 ansatte.

Og apropos ansatte; de to karene har alltid vært opptatt av at unge ny-utdannede skal få jobb. Bedriften har derfor, selv om bedriften har vært ung og gründerne fortsatt er unge, tatt i mot lærlinger på en veldig profesjonell og framoverlent måte. Jeg synes det er all grunn til å rose bedriften for lærlingeinnsatsen som gjøres og håper virkelig at bedriften fortsatt oppnår en win-win situasjon ved å ha lærlinger om bord.

De to karene som eier bedriften er ikke bare kjappe og kvikke i jobben og får tingene gjort, men de er også kjappe i replikken og ganske så slagferdige. Moro og arbeid hånd i hånd der og arbeidsmiljøet blir trivelig og lagfølelsen blir stor. Det smitter nok også over på kundene og alle vi i Våler som ser og synes at bedriften har blitt en flott lokal virksomhet. Bedriften vil at det fortsatt skal bygges, bankes og utvikles enda mer her i Våler. Ja for lokalpatriotismen til eierne er helt ekte. De kunne ha blitt værende i Oslo men heldigvis kom de tilbake til Våler. De har satt synlige spor i både fjøs, hus og alle varianter av tilbygg og moderniseringer.  Og i dag får de en velfortjent pris. Ja, for det er ingen som sikkert er i tvil om at det er brødrene Georg og Håkon Olastuen som står bak Olastuen Bygg som er årets bedrift i Våler i 2021. Og selve prisen består av to ting; en diplom og ett kunstverk. Diplomet viser for alltid hvilket år dette skjedde og kunstverket som er et maleri av Grethe Skaug gir dere en fargerik påminnelse og inspirasjon for framtida som kommer.   

Gratulerer til Olastuen bygg AS!

Se også her; iSolør