Møte med forsvarskommisjonen

Den 10. mai var Forsvarskommisjonen, ledet av Knut Storberget, i Elverum. Ordførere fra Åmot, Elverum og Våler var invitert til middag på kvelden og hver ordfører fikk anledning til å holde hvert sitt innlegg. Forsvarskommisjonen skal vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet. Det ble en fin kveld og jeg fikk snakket med flere i kommisjonen.

Innlegget mitt;

Kjære alle sammen!

Aller først – tusen takk for at jeg får være med på middagen og at jeg som ordfører får anledning til å si noen ord.

Fram til 2004 var Haslemoen en av 3 leirer innenfor Østerdalen Garnison.

Haslemoen indre leir er på 300 dekar og ytre leir 20.000 dekar. Indre leir har forlegningskapasiteter opp til 1.100 personer. Det er både mannskapsmesse, befalsmesse og velferdsbygg med moderne kjøkkener, kinosal med plass til 300 personer, skole og undervisningsbygg, garasjer, lager og depoter, oppstillingsplasser, landingsbane for fly, ammunisjonsbunkerer, m.m. I ytre leir er det 34 km med veier og 9 km med stridsvognsløype. Opprinnelig var det 16 ulike skytebaner, man kunne også skyte med artilleri-kanoner og bombekastere. I dag er flere av skytebanene overtatt av Våler skytterlag som har opprustet disse også med elektroniske skiver. Det er skytebaner alt fra 30 meters hold til ca. 500 meter.

Leiren er svært godt vedlikeholdt og det er foretatt oppgraderinger og vedlikehold for nærmere 150 millioner kroner siden forsvaret solgte!!

Leir og utmark eies og driftes i dag hovedsakelig av Våler kommune og samarbeidsselskapet Haslemoen AS.

Haslemoen har de senere årene vist seg nyttig ved at Forsvaret fortløpende har hatt aktiviteter i leir og utmark fordi det er fullt både i Østerdalen Garnison og andre øvingsområder på det Sentrale-Østland. Under Nato-øvelsen Trident Juncter 2018 var det innlosjert opp til ca. 2.800 personer og mange hundre kjøretøy i flere måneder - og alt fungert vel og med svært gode tilbakemeldinger.

Stortinget vedtok 1. desember 2020 (vedtak 131) at regjeringen skal utrede og komme tilbake til Stortinget i oktober 2021 med framlegg om hvordan Haslemoen leir i Våler kommune kan brukes som supplement til den nye rekruttskolen på Terningmoen i Elverum kommune. Denne utredningen har vi ennå ikke fått svar på.

 

Våler kommune mener at ved et gjenbruk av Haslemoen, vil forsvaret oppnå kostnadseffektivitet gjennom reduserte investeringskostnader.

Forsvaret vil oppnå fleksibilitet ved at man slipper å binde nye og store EBA (eiendom, bygg, anlegg)-kostnader.

Det vil være samfunnsøkonomisk og bærekraftig – ved at man anvender tidligere kostbare investeringer og også ved at man fordeler bygningsmassen i Østerdalen Garnison, og igjen at det gir mindre sårbarhet ved krig.

I den nye langtidsplanen fokuseres det blant annet på behov for økt operativ evne, og jeg vil påstå at ved å ta i bruk Haslemoen som en del av Østerdalen Garnison eller som avdeling til Terningmoen har man umiddelbart tilgjengelig EBA-kapasitet til å starte en rekruttskole som supplement til Terningmoen, eller foreta rokader slik at mer plass frigjøres på Terningmoen ved å flytte for eksempel deler eller gjerne all HV-virksomhet til Haslemoen.

Et godt og sterkt forsvar i Norge er mer aktuelt nå enn noensinne. Det er krig i Europa – Russlands angrep på Ukraina endrer alt. Det er krig i Europa og det må både den offentlige samtalen og politiske miljøet ta inn over seg.

Ukrainere opplever nå dager preget av redsel og usikkerhet, og veldig mange ukrainere har forlatt sine hjem, og mange har også forlatt landet.

Ukraina er ikke medlem av NATO, og hvis NATO-styrker involverer seg direkte, kan krigen ytterligere eskalere.

Sverige og Finland har gitt sterke signaler om at de vil søke NATO-medlemskap, og da vil grensa til Russland være nærmere oss enn noensinne.

Vi trenger derfor et sterkt forsvar langs hele Norge, vi trenger en Brigade Sør, for befolkningen og territorium i Sør-Norge ikke forsvares tilstrekkelig med en Brigade Nord, og det er i sør og øst i landet vårt det store flertallet av befolkningen befinner seg.

Gjenbruk av Haslemoen er den mest kostnadseffektive, fleksible, og miljømessige løsning dersom hær og Heimvern skal øke i antall soldater, og den er tilgjengelig nå.