Frisklivssentralen i Solør sin 10-års markering!

Frisklivssentralen i Solør feirer 10 år i år, og som ordfører har jeg vært med på feiring i dag.

Frisklivssentralen har gitt mange innbyggere i Våler en bedre hverdag og de har vært et godt tilskudd til kommunens egne tjenester. De har lavterskeltilbud og tilbyr forebyggende kurs og trening, og er rådgivende på mange spørsmål som har med helseadferdsområdene.

Jeg håper vi fortsatt ser nytten av å være med i Frisklivssentralen - det å forebgygge gir resultater i andre enden.