Skip Navigation LinksVåler kommune
Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Alkoholpolitiske retningslinjer for Våler kommune 2016-2020 Vedtatt versjon PDF, 140 kB

24.06.2016 Filtype
Boligsosial handlingsplan 2010-2015 PDF, 300 kB

01.06.2011 Filtype
Energi og miljøplan for Våler kommune del 1 - vedtatt i kommunestyret 29.11.2010 PDF, 997 kB

09.12.2010 Filtype
Energi og miljøplan for Våler kommune del 2 - vedtat i kommunestyret 29.11.2010 PDF, 2 MB

09.12.2010 Filtype
Felles plan mot rusmiddelmisbruk i Solør PDF, 3 MB

13.07.2015 Filtype
Folkehelse oversikt Åsnes og Våler 2016 PDF, 2 MB

28.02.2017 Filtype
Handlingsplan for pleie- og omsorgssektoren 2008-2018 PDF, 245 kB

29.01.2016 Filtype
Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner PDF, 168 kB

29.01.2015 Filtype
Helse: Pandemiplan for Solør PDF, 227 kB

16.02.2011 Filtype
Kommunal planstrategi PDF, 829 kB

13.11.2015 Filtype
Kommuneplanen - arealdel PDF, 2 MB

15.04.2008 Filtype
Kommuneplanen - delplaner Våler / Braskereidfoss PDF, 943 kB

15.04.2008 Filtype
Kommuneplanen - tekstdel PDF, 146 kB

16.04.2008 Filtype
Næringsplan for Våler kommune vedtatt 15.12.2008 PDF, 100 kB

12.02.2009 Filtype
Pandemiplan for Solør 2014-2020.pdf PDF, 113 kB

08.01.2016 Filtype
PLAN FOR HELSESTASJONSTJENESTEN I SOLØR 2013-2018 PDF, 380 kB

20.03.2014 Filtype
Psykososial beredskapsgruppe i Våler. PDF, 175 kB

28.10.2013 Filtype
Reguleringsplan gang/sykkelveg Fv 508 - Kroken - Rokkerud PDF, 275 kB

12.11.2006 Filtype
Revidert utgave SLT handlingsplan 2014 - 2019 PDF, 311 kB

01.03.2017 Filtype
SMITTEVERNPLAN for Solør NY 2014-2020 jan 2015 220515.pdf PDF, 530 kB

08.01.2016 Filtype
Trafikksikkerhetsplan vedtatt PDF, 197 kB

07.03.2007 Filtype
Tuberkulosekontrollprogram for Solør-2014-2020.pdf PDF, 261 kB

08.01.2016 Filtype

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering