Skatteoppkreveren

Skatteoppkreveren administreres av kommunen og er underlagt økonomiavdelingen. Faglig instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreveren innenfor skatteområdet tilligger staten, og utøves gjennom Finansdepartementet og Skatteetaten (Skatt Øst).

Kontoret innehar 1,9 stilling og skal utøve sine oppgaver i henhold til Skattebetalingsloven av 17.juni 2005 nr. 67 og instruks for skatteoppkrevere av 12.desember 2007.

  • Føring av skatteregnskapet
    Fordeling og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • Avregne utliknet skatt imot innbetalt forskuddstrekk/forskuddsskatt
  • Utbetale til gode skatt
  • Oppfølging av lønns- og trekkoppgaver
  • Registrering av terminoppgaver fra arbeidsgivere for   forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift og utleggstrekk
  • Kontroll av arbeidsgivere
  • Behandle alle henvendelser vedrørende innbetaling av skatt, utbetaling av til gode skatt, endring av bankkontonummer og søknad om skatteattest.

Skatteoppkreveren skal innfordre restskatt, forskuddsskatt (personlig og upersonlig), forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, som ikke blir innbetalt til sine forfall. Dette kan medføre ekstra kostnader som rettsgebyr og tinglysing av heftelse i registrene. Ta derfor kontakt med skatteoppkreveren før betalingsproblemene oppstår for å finne en løsning.

 

Henvendelse til skatteoppkrever:
Kan gjøres via e-post til odd.nybo@vaaler-he.kommune.no eller skatteoppkreveren@vaaler-he.kommune.no. Telefon 62 42 40 36 til skatteoppkrever Odd Nybo.

Kom gjerne til en samtale på vårt kontor i Sentralgården i Våler!

Innbetaling av skatt og forfall:
All skatt SKAL innbetales ved forfall og overføres konto 6345.06.04269. Innbetaling via nettbank krever KID. KID kan innhentes ved skatteetatens nettside: skatteetaten.no eller ta kontakt med skatteoppkreverkontoret.

Følgende skal innbetales ved forfall (evt. neste virkedag):

 

Forskuddsskatt (4 terminer):           15.mars, 15.mai, 15.september og 15.november

Forskuddsskatt upersonlig (2 terminer):    15.februar og 15.april

Arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og utleggstrekk (6 terminer): 15.mars, 15.mai, 15.juli, 15.september, 15.november og 15.januar. Terminoppgavene skal leveres inn til skatteoppkreverkontoret evt. reg. på Altinn innen de samme frister.

 

Restskatt:
Restskatt over 1000 kroner får to forfall. Under 1000 kroner forfaller 3 uker etter utlegg eller (tidligst 20.august).

1.skatteutlegg blir ca. 20. juni -            1. forfall blir da 20.august (tidligst)

                                                                2. forfall blir 5 uker etter forfall 1.termin

Skatteutleggene kommer så hver uke (med unntak av juli mnd.) og forfallene på restskatt blir da evt. 20.august (tidligst) eller 3 og 8 uker etter utleggsdato.

 

Restskatt upersonlige: 
Restskatten for upersonlige forfaller til betaling 3 uker etter at skattelistene er lagt ut.

Tilleggsforskudd: 
For å unngå rentetillegg på en eventuell restskatt, kan det innbetales tilleggsforskudd innen den 31.05. for både personlige og upersonlige skatteytere.

Til gode skatt:
Skatteoppkreveren betaler ut til gode skatt for hvert utlegg på utleggsdato dvs. den dagen likninga blir offentliggjort (lagt ut).

Ungdom og arbeid:
Fribeløpet er for tiden 39 950 kroner for ungdom (fra 13 år med egen inntekt). Kommer du til å tjene mer enn det, må du skaffe deg et vanlig skattekort.

Du kan bestille frikort via SMS. Send FRIKORT mellomrom fødselsnummer (11 siffer) til 02111.

 

Du skal alltid levere frikort/skattekort til arbeidsgiveren din. Arbeidsgiver kan trekke 50%skatt dersom skattekortet ikke er levert. Når du slutter i jobben, skal du ha skattekortet tilbake. Pass på at arbeidsgiver har ført opp lønnen du har fått på baksiden av kortet dersom du har frikort.

Har du 2 arbeidsgivere kan du dele frikortet i to beløp. Du velger størrelsen på beløpet for den ene arbeidsgiveren innenfor totalen på 39 950 kroner.

 

Henvendelse til Skatt Øst (skattekontoret):
Spørsmål vedrørende grunnlag for utskrevet forskuddsskatt rettes til Skatt Øst telefon 800 80000 eller post@skatteetaten.no . Endring av skattekort kan gjøres ved skriftlig henvendelse. Skjema for endring kan lastes ned fra www.skatteetaten.no.

Spørsmål vedr. utliknet skatt, skal rettes til Skatt Øst på telefon 800 80000, post@skatteetaten.no eller til Skatt Øst, Elvarheimgaten 10, 2408 ELVERUM.