Post/Arkiv

Arkivtjenesten skal sørge for at kommunen har en velfungerende dokumenthåndtering, og at journalføringsplikten blir overholdt i henhold til lover, forskrifter og interne retningslinjer. Arkivets medarbeidere skal gi råd, veiledning og opplæring til ansatte i arkivrutiner, lovverkets bestemmelser, bruk av sak- og arkivbehandlingssysemet WebSak m.m.

Ansatte ved Post/Arkiv/IKT