Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter

Våler kommune ønsker å avhende sitt gamle renseanlegg

Vålbekksundet.jpg - Klikk for stort bilde

Våler kommune ønsker å avhende sitt gamle renseanlegg i Vålbekkdalen til beste for Våler kommunes innbyggere.

Publisert av Cathrine Hagen. Sist endret 12.03.2018

Våler kommunes gamle kloakkrenseanlegg i Vålbekkdalen har i de seineste åra fungert som driftsbase for kommunens grøntanlegg. Anlegget er slitt og trenger oppussing.  Alternativet for Våler kommune kan være å rive anlegget.

Våler kommune ønsker at området mot Glomma i Våler sentrum skal få en høyere status, og det er utarbeidet planer for opprusting av kjærlighetsstien og Vålbekkdalen.  I denne sammenhengen er det et ønske at anlegget i Vålbekkdalen pusses opp og blir mer et aktivum for innbyggernne i Våler.

Våler kommune ønsker innspill fra lag og foreninger som vil overta anlagget for å:

  • Pusse det opp slik at det blir en attraktiv del av Kjærlighetsstien
  • Bidrar til å trekke mer aktivitet ned til Glomma
  • Bidrar til å knytte sentrum nærmere Glomma
  • Gjør anlegget tilgjengelig for så mange som mulig.

Innspill bes levert til Våler kommune ved leder av tekniske tjenester Marit Ekeberg, marit.ekeberg@vaaler-he.kommune.no innen 10.04.18 Intensjonen fra kommunen er å legge fram en sak for kommunestyret 07.05 om avhending av anlegget.

 

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering