Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter

Seminar med tema KANTSONE

Kantsone - Klikk for stort bilde Eva Skarbøvik, NIBIO

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes inviterer, i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark, til kantsoneseminar 12. desember klokka 10.30 til 15.00 på Heia hotell.

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 04.12.2017

PROGRAM

10.00 – 10.30 Servering av kaffe/te og kringle
 
 
10.30 – 11.15
Kantsoners betydning for kanterosjon, flomdemping, biodiversitet, matproduksjon, lovverket og friluftsliv
v/Eva Skarbøvik, NIBIO
 
 
11.30 – 12.15
Ulike former for kantsoner, hvilke får tilskudd og hvilke får ikke; renseprosesser og forhold som påvirker
disse, erfaring med drift av buffersoner, matproduksjon og krav til jordbruksareal v/Anne-Grete Buseth
Blankenberg, NIBIO
 
 
12.30 – 12.50
Skjøtsel av kantsoner i forbindelse med skogsdrift, retningslinjer i forhold til PEFC-standard og praktisk
erfaring v/Ingmar Eggen, Glommen Skog SA
 
 
12.50 – 13.30 Lunsj
 
 
13.30 – 14.15
Erfaring fra arbeid med kantsoner og areal knyttet til prosjektet ”Fri Sikt” langs Klarälven og nordre
Värmland v/Olov Henriksson
 
 
14.15 – 14.45
Diskusjon og spørsmål
 
 
14.45 – 15.00
Oppsummering v/Karoline Finstad Vold, fylkesmannen i Hedmark
 
 
Påmelding til Landbrukskontoret for Våler og Åsnes innen 1. desember:
 
 

For spørsmål: kontakt Anne Kristine Rossebø, telefon: 47 63 00 73 

 

 

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering