Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter

Offentlig høring av vegnavn i Gravberget - Enbergsvegen

Med hjemmel i matrikkelloven kap. 4 og matrikkelforskriften kap. 12, har utvalg for næring og miljø i sak NM 020/17, i møte 16.03.2017, vedtatt 1.gangs behandling av forslag til vegnavn på veg i Gravberget. Høringsfrist 22.desember.

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 15.11.2017

 Dokumentene i vegnavnsaken er lagt ut i kommunens servicetorg og på www.vaaler-he.kommune.no frem til 22.desember 2017.

 

Eventuelle forslag til endring av vegnavnet må begrunnes og bes sendt skriftlig til:

Våler kommune
Vålgutua 251
2436 Våler

eller til postmottak@vaaler-he.kommune.no
 

Aller saken dokumenter finnes under "Filgalleri".

 

 

  

Relaterte ressurser

Filgalleri (1)

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering