Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter

Nå er vi i gang med forhåndstemmevalget til stortings- og sametingsvalget 2017.

Annar Sollien var første til avgi sin stemme ved forhåndstemmevalg til stortings- og sametingsvalget 2017 i Våler  - Klikk for stort bilde  Annar Sollien var den første til å avgi sin forhåndstemme til stortings- og sametingsvalget 2017 ved Våler folkebibliotek.

Valg urne - Klikk for stort bilde Du kan forhåndstemme ved biblioteket i perioden 10.08. - 08.09.17:
mandag kl. 10.00 - 19.00 og tirsdag t.o.m. fredag kl. 10.00 - 16.00.  

Ta med legitimasjon med bildet og valgkort.  Hvis du ikke har fått valgkortet kan du få stemme likevel

Publisert av Grete Kullerud. Sist endret 30.08.2017

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering