Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter

Melding til beboere i Nordhagen

Våler kommune starter nå opp med utskifting av vann og avløpsledninger i deres området. Den første uken blir det forberedende arbeider og noe anleggsdrift. Deretter starter vi med å krysse fylkesvegen ved skolen. Fremdrift vil bli publisert på vår hjemmeside.

 

 

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 11.08.2017

Det vil også bli kontroll av deres private vann- og avløpsledninger. Hvis disse blir registrert i dårlig forfatning, kan entreprenør tilby utskifting av disse.

Skulle det være spørsmål, ta kontakt med Våler kommune ved Kristian Dalen tel: 916 51 872 eller byggeleder Bjørn Ake Persson tel: 454 04 466, epost: bjorn.ake.persson@norconsult.com.

 

 

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering