Kreftkoordinator

Åsnes og Våler kommune har ansatt felles kreftkoordinator!

 Det er en prosjektstilling i 50 %, som har kommet i gang ved hjelp av midler fra kreftforeningen der  målet er å  styrke  koordineringen av   kreftomsorgen i kommunene.

Stadig flere får kreft, flere overlever kreft og flere lever lengre med sin kreft på grunn av nye og bedre behandlinger. Kreftkoordinatoren skal være synlig og tilgjengelig for alle kreftrammede og deres familie. Den skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester, gi informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose og behandling.  Kreftkoordinatoren skal være et bindeledd mellom pasienten, kommunehelsetjenesten, fastlegen og spesialhelsetjenesten. Den vil også være med å bidra til å sikre oppfølging av barn og unge som pårørende.

Kreftkoordinatoren er behjelpelig i alle faser av sykdommen, både de som er under behandling, har blitt friske og som må leve med sin kreftsykdom.

 

Terskelen for å komme i kontakt med kreftkoordinatoren skal være så lav som mulig. Målet er å være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.  Det er ikke behov for henvisning fra lege, en kan ta direkte kontakt på telefon, eller ta kontakt med hjemmetjenesten/tildelerenheten i kommunene.

 

 

Brit Torill Flisvang, kreftkoordinator, skal være tilgjengelig i Våler kommune på tirsdager og i Åsnes torsdager og annenhver fredag (ulike uker).

 


I Våler vil hun ha tilholdssted sammen med Hjemmetjenesten og i Åsnes finner du henne i administrasjonsbygget tilknyttet sykehjemmet, sammen med administrasjonen og tildelerenheten.

 

Brit Torill Flisvang vil være tilgjengelig på mobiltelefon 48 88 19 65 tirsdager, torsdager og annenhver fredag (ulike uker)