Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter

Ferieklubb 2018 - tilbud i uke 26 og 27

Ferieklubb 2018.jpg - Klikk for stort bilde Alle barn som har gått i 1-7.trinn kan søke om plass på Ferieklubben. Vi reiser sammen på turer og du vil få en fin mulighet til å treffe og bli kjent med barn fra begge skolene gjennom lek og aktiviteter.

Publisert av Cathrine Hagen. Sist endret 13.03.2018

Påmeldingsinformasjon vil bli utdelt på skolene i månedsskiftet april/mai.

Det er 40 plasser på hver av ukene. Gjennomføring av begge ukene forutsetter tilstrekkelig med påmeldinger.

Har du spørsmål om Ferieklubben, ta kontakt med Per Arnesen på kulturkontoret, per.arnesen@vaaler-he.kommune.no

 

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering