Farevarsel om sterk vind på oransje aktsomhetsnivå

Denne meldingen er sendt til kommunenes beredskapsadresser og Fylkesberedskapsrådet. Fylkesmannen ber kommunene være obs på fare for sterk vind og lokale sterke vindkast og vurdere behovet for å sette i gang tiltak. Følg med på yr.no og met.no for informasjon og oppdateringer om varselet.

Fredag vil et lavtrykk passere over Sør-Norge fra sør til nord og gi mye vind og nedbør.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel med oransje aktsomhetsnivå for lokalt sterke vindkast for store deler av Østafjells. Det betyr at det er sannsynlig at værhendelsen kan gi alvorlige konsekvenser.

Fra fredag formiddag ventes lokalt kraftige vindkast mellom 20 og 25 m/s fra vest i indre strøk Østafjells, i fjellet periodevis vindkast over 30 m/s. 

Vinden øker først i Aust-Agder og Telemark, fra fredag ettermiddag i Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus. Vinden minker i løpet av kvelden, først i Aust-Agder, Telemark,Oslo og Akershus, seint fredag kveld også i Buskerud, Oppland og Hedmark.

Den sterkeste vinden ventes fredag ettermiddag.DSB minner om at det er lav terskel for å informere vakthavende og andre beredskapsaktører om samfunnsmessige konsekvenser som skulle oppstå