Er du vår nye daglige leder?

VÅLER KOMMUNESKOGER KF

Våler Kommuneskoger er en veldrevet skogeiendom på ca. 90 000 daa og avvirker 27 000 m3 tømmer årlig. Kommuneskogen er skilt ut som et kommunalt foretak (KF) og har eget styre. Vår daglige leder gjennom mange år ønsker nå å gå av med pensjon og vi søker derfor hans etterfølger.

 

Oppgavene omfatter strategisk planlegging for eiendommens forvaltning, daglig drift og rapportering til styret med flere. Regnskap føres av ekstern regnskapsfører, men daglig leder har budsjettansvar. Eiendommen har en nylig vedtatt langtidsplan som beskriver framtidige retninger innen skogsdriften, veiene og utmarksutnyttelsen.

Vi søker en person som har kommersiell teft, tenker produkt- og eiendomsutvikling, har gode samarbeidsevner, er beslutningsdyktig og resultatorientert.

Du er strukturert, engasjert med høy arbeidskapasitet og har erfaring fra skogbruk og/eller eiendomsdrift. Noen kveldsmøter og litt reisevirksomhet må påregnes.

Master- eller bachelorgrad er en fordel, men ikke et krav.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr: 

  • Konkurransedyktig lønn med god pensjonsordning.
  • Spennende og varierte oppgaver innen skogbruk, utmark og eiendomsdrift.
  • Et bredt faglig nettverk i et aktivt skog- og treindustrimiljø.

Som daglig leder vil du:

  • Rapportere til styreleder for Våler Kommuneskoger KF.
  • Få arbeidsgiveransvar for en ansatt.

Daglig leder vil ha kontorsted, Våler i Solør.

Søknadsfrist: 13.02.23

 

Søknad og CV sendes til styreleder Arne Ivar Øvergård på e-post: ai.overgard@hageli.no
Eventuelle spørsmål kan rettes til Arne Ivar Øvergård, tlf. 90572901 eller daglig leder Tore Gresmo, tlf. 48130485.