Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter

Er du innført i manntall ?

Manntall for Våler kommune legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Sentralgården og ved biblioteket fra 11. juli. 

Du må ha stemmerett for å kunne stemme. 
 

Stemmerett ved stortingsvalget har du dersom
 

  • du er 18 år eller fyller 18 år innen utgangen av valgåret
  • du er norsk statsborger

For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune.

 

Er du innført i manntallet?

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registert deg som bosatt den 30. juni i valgåret.  Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni er du fortsatt registert i mantallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Alle som står i manntallet får tilsendt valgkort i løpet av juli.  Hvis du finner feil eller mangler i manntallet kan du få dette korrigert ved å sende skriftlig klage til:  


Valgstyret i Våler kommune, Vålgutua 251, 2436 VÅLER eller postmottak@vaaler-he.kommune.no

  

Publisert av Grete Kullerud. Sist endret 01.08.2017

Relaterte ressurser

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering