Barnehageplasser fra høsten 2020 - kommunale og private barnehager

HAR DU ELLER NOEN DU KJENNER BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS ?  DA ER TIDEN KOMMET FOR Å SØKE.

Klikk for stort bildeFrist for å søke plass i kommunale og private barnehager er 1. mars 2020. Søknad om plass skjer via vår hjemmeside.

https://www.vaaler-he.kommune.no/selvbetjening/

De som ikke har mulighet til å søke elektronisk kan få hjelp ved å ta kontakt med barnehagen eller kommunens servicetorg, tlf. 62 42 40 00.

Tidligere søkere som ikke er innvilget plass må søke på nytt. Dette gjelder også ved endring av plass eller bytte av barnehage. De som allerede har plass trenger ikke å søke på nytt.

Rett til barnehageplass:

  • Barnet må ha folkeregistrert bostedsadresse i Våler kommune
  • Barn som fyller 1 år innen utgangen av august har rett til barnehageplass fra august.
  • Barn som fyller 1 år i september, oktober eller november har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller 1 år.

Retten til plass forutsetter at det søkes innen fristen 1. mars 2020.

Både kommunale og private barnehager i Våler arbeider med «Tidlig innsats» etter Kvello-modellen:
https://www.vaaler-he.kommune.no/tjenestetilbud/barnehage/kommunale-barnehager/fokusomrader/

Skriftlig svar etter hovedopptak kan forventes i slutten av mars 2020.

Søknader mottatt etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet i 1. hovedopptak.