Avlesning av vannmåler - svarfrist 2. januar 2019

For å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp må du melde inn en ny målerstand til oss innen tir 2. januar 2019.

Mottar vi ikke måleravlesning vil forbruket bli beregnet og faktura sendt på grunnlag av dette. Endringer i fakturagrunnlaget vil ikke bli gjort før ved neste måleravlesning. Kommunen kan også velge å foreta avlesning for abonnentens regning hvis avlesning mangler.
 

Husk å kontrollere at målernummeret på tilsendt måleravlesningskort stemmer overens med nummeret som er preget i messingringen rundt glasset, under glasset eller i plastlokket på måleren.

Klikk for stort bilde 1. Les av måleren. Ta med alle tall, totalt 5 siffer, også nuller foran.
2. Klikk på linken for ”Vannmåleravlesning
3. Tast inn avtalenummer og målepunktID

 

Klikk for stort bilde Skann QR-koden. Du mottar en link til registreringssiden. Ingen QR-leser? Gå inn i programvarebutikken på mobilen og søk etter  "QR Reader", mange er gratis.

Har du spørsmål eller trenger hjelp til avlesningen – ring 62 42 40 00 (sentralbord).
Vi ønsker alle våre kunder en god jul og et godt nytt år.

Med vennlig hilsen
Våler kommune - Teknisk etat