Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter

Åpent seminar nr. 3, 23.april kl. 18.00 om Vålers kulturminnevernplan

IMG_2488 (003).jpg - Klikk for stort bilde I forbindelse med utarbeidelsen av kulturminneplan for Våler har vi gleden av å invitere dere til samling nr. 3 i Kommunelokalet, der vi drøfter hva arkeologien kan fortelle om hvordan det var i Våler i eldre tider.

 

Publisert av Cathrine Hagen. Sist endret 17.04.2018

Hvorfor har vi for eks. så mange kullgroper og rester etter jernvinneanlegg i kommunen? Med oss har vi en representant fra Fylkeskommunen som hjelper oss å forstå sporene i naturen.

Kulturminneplanen for Våler skal sette søkelys på hva som er viktig å ta vare på i kommunen for framtidige generasjoner. I arbeidet inviterer vi innbyggerne til tre samlinger for å høre hva dere mener.Programmet for samling 3 finner du her. (PDF, 243 kB)

 

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering