Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter

Åpent møte om kommunens frivillighetsstrategi, onsdag 18.10 kl. 18.00

Våler kommune frivillighet strategi.jpg - Klikk for stort bilde Alle, lag, foreninger, enkeltpersoner inviteres til Kommunelokalet hvor frivillighet står på programmet og Frivillighet Norge har regien. 

Frivillighet Norge vil bistå kommunen sitt arbeid med å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk.
Vi trenger dere til å mene noe om hvordan vi best kan jobbe felles.

HÅPER MANGE VIL VÆRE MED!
 

Publisert av Cathrine Hagen. Sist endret 16.10.2017

Bistanden fra Frivillighet Norge består av tiltak som skal styrke kompetansen i kommunen om frivillig sektor og inspirere kommunen og den lokale frivilligheten til å utvikle en frivillighetspolitikk for fremtiden.
I møte med frivillige organisasjoner i kommunen fokuserer vi på frivillighetens rolle for utviklingen av lokalsamfunnet og verdien av samarbeid mellom organisasjoner og med kommunen. Det skal gjennomføres en kafedialog der foreningene kommer med konkrete innspill til innholdet i frivillighetspolitikken. 

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering