Skip Navigation LinksVåler kommune > Nyheter
Publisert 16.10.2017
Hender.jpg

Alle, lag, foreninger, enkeltpersoner inviteres til Kommunelokalet hvor frivillighet står på programmet og Frivillighet Norge har regien. 

Frivillighet Norge vil bistå kommunen sitt arbeid med å utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk.
Vi trenger dere til å mene noe om hvordan vi best kan jobbe felles.

HÅPER MANGE VIL VÆRE MED!
 

Publisert 16.10.2017
Sjarmen med tarmen.jpg

Våler revmatikerforening har invitert søstrene Furali fra Elverum til å holde foredrag. Dette er et interessant tema og håper mange vil finne veien til Kommunelokalet denne kvelden.

Publisert 13.10.2017

Torpvegen vil bli stengt mellom Vestsidevegen og Lauvåsvegen mandag 16 oktober ifra 08:00 til 16:00,omkjøring via pumpestasjon ved Vestsidevegen 1395 - Nyvegen. Våler kommune, Tekniske tjenester.

Publisert 12.10.2017
Logo

Frisklivssentralen i Solør inviterer til lærings- og mestringskurs for deg som har, eller står i fare for å utvikle diabetes type 2:

Publisert 12.10.2017
TV-aksjon 2017

Søndag 22.oktober skal 100 000 frivillige bøssebærere besøke landets 2,3 millioner husstander. Registerer deg som bøssebærer.

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering