Sprengningsøvelser i øvingsfeltet på Haslemoen

24/10 og 25/10, i forbindelse med Trident Juncture, vil det bli utført spregning på flystripa på Haslemoen. I mellom kl 14 og 16 vil det sprenges. Vaktposter ute fra kl 12:00.

Området vil bli avsperret, og det vil være farlig å oppholde seg i nærheten, følg militære merker og retningslinjer. Hærens våpenskole.