Nato øvelsen 2018

Militærstyrker fra England, Danmark og Polen skal være på Haslemoen i deler av oktober og november i forbindelse med den store Nato øvelsen – Trident Juncture.

Flesteparten av soldatene skal bo i kasernene, men det vil også bli forlegning i telt ved gamle fotballbanen øst for Velferdsbygg og Gymsal. Styrkene vil ha vakthold i og ved leiren.

Det blir også stor aktivitet med militære kjøretøyer i perioden. Vi henstiller til forsiktighet og å ta hensyn.

Ytterligere informasjon om styrkenes aktiviteter her i Våler blir lagt ut så snart vi mottar dette fra Forsvaret. For mer informasjon om øvelsen se på:

Forsvaret.no

Fylkesmannen i Hedmark