Informasjon om Trident Juncture 2018

Den kommende NATO-øvelsen vil påvirke trafikk og fremkommelighet i blant annet Innlandet politidistrikt. Øvelsen vil også føre med seg et forbud mot flygning i enkelte restriksjonsområder.

Les mer på politiets nettsider.