Norge er vertsnasjon for NATO-øvelsen, Trident Juncture, der soldater, kjøretøyer og materiell fra en rekke land kommer til Norge. De vanlige reglene som skal beskytte mennesker, dyr, planter og fisk fra smitte gjelder.

24/10 og 25/10, i forbindelse med Trident Juncture, vil det bli utført spregning på flystripa på Haslemoen. I mellom kl 14 og 16 vil det sprenges. Vaktposter ute fra kl 12:00.

Den kommende NATO-øvelsen vil påvirke trafikk og fremkommelighet i blant annet Innlandet politidistrikt. Øvelsen vil også føre med seg et forbud mot flygning i enkelte restriksjonsområder.

Militærstyrker fra England, Danmark og Polen skal være på Haslemoen i deler av oktober og november i forbindelse med den store Nato øvelsen – Trident Juncture.