Den kommende NATO-øvelsen vil påvirke trafikk og fremkommelighet i blant annet Innlandet politidistrikt. Øvelsen vil også føre med seg et forbud mot flygning i enkelte restriksjonsområder.

Militærstyrker fra England, Danmark og Polen skal være på Haslemoen i deler av oktober og november i forbindelse med den store Nato øvelsen – Trident Juncture.