Ansattoversikt


Administrasjonen - Arkiv/IKT

Ansatte i avdelingen Arkiv/IKT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arkivleder 62 42 40 07
IT-konsulent 62 42 43 59 995 22 325
IKT-leder 62 42 40 15

Administrasjonen - Lønn og personal

Ansatte i avdelingen Lønn og personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lønningskonsulent 62 42 40 12
Personalsjef 62 42 40 08
Lønningskonsulent 62 42 40 09

Administrasjonen - Rådmannskontoret

Ansatte i avdelingen Rådmannskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 62 42 40 04 992 54 809
Politisk sekretær 62 42 40 14

Administrasjonen - Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 62 42 40 00

Administrasjonen - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politsk sekretær/konsulent økonomiavdelingen 62 42 40 14
Konsulent 62 42 40 31
Konsulent 62 42 40 33
Økonomisjef 62 42 40 35

Ergoterapitjenesten

Ansatte i avdelingen Ergoterapitjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut og Systemkoordinator IP 62 42 41 55 474 79 164
Ergoterapeut 62 42 41 56 488 94 054

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesjef 62 42 42 02 901 40 790
Siri Brunborg
Ledende helsesøster 62 42 41 80

Kommuneskogen

Ansatte i avdelingen Kommuneskogen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogforvalter 62 42 43 08 481 30 485

Bestyrelse av kommuneskogen

Tore Gresmo

Koronatesting

Ansatte i avdelingen Koronatesting
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leirvegen 11, 2437 Haslemoen 62 95 69 91

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent jord- og skogbruk 62 42 43 05
 • Produksjonstilskudd i jordbruket
 • Ferie- og fritidsavløsning
 • Landbruksregisteret (LREG)
 • Veterinærvaktordninga for Solør
 • Arkiv landbruk m.m.

 

 

 

 

Nina Margrethe Berg
Rådgiver jordbruk og næringsutvikling 62 42 43 03 975 29 109
 • Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
 • Næringsutvikling, bygdeutvikling (BU-saker)
 • Drenering
 • Miljøplan
 • Gjødselplanlegging
 • Økologisk landbruk
 • Autorisasjonsbevis plantevern

 

 

 
Konsulent jord- og skogbruk 62 42 43 04
 • Skogfondsregnskape
 • tilskudd skogbruk (NMSK)
 • Egenerklæringer om konsesjonsfrihet
 • Fakturering
 • Produksjonstilskudd
 • RMP
 
 
Rådgiver skogbruk (70 %) 62 42 43 11 902 06 263

 

 • Skog- og landbruksveier Åsnes
 • Rentemidler
 • Skogbruksplanlegging
 • Skoghygiene, svartliste- og rødlistearter
 • Karttjenester
 • Jordskifte, jordskifteloven

 

 

 
Rådgiver jord- og skogbruk 62 42 43 06 975 44 506
 • Lovsaker
 • Verdivurdering av eiendom
 • Nydyrking 
 • Prosjektarbeid, kompetansetilbud jord og skog
 • Rådgivingsoppgaver, skogskjøtsel og naturmangfold
 • Karttjenester

 

 

 
Dag Kjetil Gjerdrum
62 42 43 14
Rådgiver jordbruk/skogbruk og viltforvaltning 62 42 40 17 991 07 780
Landbrukssjef, daglig leder 62 42 40 17 476 30 073
 • Daglig leder for landbrukskontoret
 • Økonomi, regnskap, budsjett, personal
 • Informasjonsarbeid
 • Sekretær for Kontaktutvalgene

 

 

 

Anne Kristine Rossebø
Konsulent 62 42 43 15 481 02 274

Nav

Ansatte i avdelingen Nav
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent
Lillian Kornstad
Konsulent
Konsulent
Flyktningekoordinator 62023934-55553333(NAVkundesenter)

Besøksadresse:
NAV Våler
Vålgutua 202
2436 Våler i Solør

Nordhagen barnehage

Ansatte i avdelingen Nordhagen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 62 42 42 36
Hanne Raade

Ordfører og Kommunedirektør

Ansatte i avdelingen Ordfører og Kommunedirektør
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 62 42 40 04 913 39 943
Ordfører 62 42 40 03

SLT

Ansatte i avdelingen SLT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SLT koordinator i Solør 920 86 011

Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 908 85 994
Ingeniør 62 42 40 52
62 42 40 55
Leder tekniske tjenester 62 42 40 51 901 21 888
Konsulent 62 42 40 57 901 90 007
Fagarbeider 62 42 40 56
Byggesaksbehandler 62 42 40 53 905 80 505
Vaktmester 976 58 753

Vålbyen barnehage

Ansatte i avdelingen Vålbyen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 62 42 42 61

Vålbyen skole

Ansatte i avdelingen Vålbyen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 62 42 42 72

Våler omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Våler omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 42 41 02
Pleie- og omsorgssjef 62 42 41 05 976 70 915
Torunn Syversen
Konsulent 62 42 41 02
Ergoterapeut 62 42 41 56

Våler omsorgssenter - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder 62 42 41 19
Avdelingsleder 62 42 41 57
Førstesekretær 62 42 41 52

Våler ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Våler ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Våler ungdomsskole 62 42 42 42 952 12 450
Morten Libekk
Konsulent 62 42 42 43
62 42 42 47