Vaksinering ved Våler barne- og ungdomsskole til elever over 12 år onsdag 15. september

Onsdag 15. september blir det vaksinering mot corona ved Våler barne- og ungdomsskole til elever over 12 år. Det er viktig at alle fyller ut samtykkeskjemaet og egenerklæringsskjemaet og tar dette med til kontaktlærer snarest mulig. Begge skjemaene sendes også med som ranselpost. Det er viktig med underskrift fra begge foresatte.

Det er viktig med underskrift fra begge foresatte.

De som har gjennomgått Covid 19-infeksjon skal ikke vaksineres per i dag. Barn mellom 12 og 15 år skal ha en dose.

Vi vaksinerer med BioNTech/Pfizer.

Ved spørsmål eller hvis foresatte ønsker å være med sitt barn til vaksinering, ta kontakt med helsesykepleier Kristin tlf 48997696.

Egenerklæringsskjema: https://www.fhi.no/contentassets/76e833e2ed2f4314ba7fabe0aba40b2e/vedlegg/bokmal_egenerklaringsskjema.pdf

Samtykkeskjema: https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf»

 

OPPDATERT 10.09.21:
Her er informasjon om koronavaksine for ungdom 12-15 år fra FHI: 
Koronavaksine for ungdoms 12-15 år