Vaksinering i februar - Drop in

Vi fortsetter med drop in hver onsdag fra 14.30-15.30 ut hele februar. Vaksineringen foregår på onsdager, ved gamle Vålbyen skole

Det  vil bli åpnet for at barn og unge kan vaksineres. Mer info her.


Dose 1: til alle som ikke har tatt

Dose 2: med minimum3 uker siden dose 1

Dose 3:  Alle over 18 år hvor det har gått 20 uker siden dose 2

Dose 4:  til dem som har fått beskjed av spesialisthelsetjenesten om det,- minimum 3 mnd siden dose 3


Det er drop in:            
Vi fortsetter med drop in hver onsdag fra 14.30-15.30 ut hele februar.

PS. Vi har bare tilbud om Pfeizervaksine hos oss i Våler.

Dersom man ønsker Moderna kan man møte på drop in i Åsnes.  Åsnes vaksinerer onsdager på legesenteret kl 16-18 eller fredager kl 9-12 ved Åsnes helsestasjon. (Ved siden av ELON butikk | Schjærin Radio-TV )