Vaksinering, fremskynding av dose 2

Fra og med uke 32 vil 2. vaksinedose kunne bli fremskyndet. Hvor mye vil avhengige av hvor mange doser vi får. Vi ringer de som får fremskyndet timen, og vil gå etter rekkefølge. 

De første som fikk 12 uker intervall- avtale for dose 2, ringes først. Vi ønsker ikke at folk ringer for å fremskynde egen time, da dette blir tidkrevende og vanskeliggjør logistikken vår.

Det er enda noen få som ikke har fått dose 1 av ulike årsaker. De som har meldt seg vil få tilbud i uke 32.