Legene i Åsnes og Våler forskriver ikke vaksinen fra Janssen

Legene i Åsnes/ Våler kommune følger råd fra Helsedirektoratet, FHI og Legeforeningen og vil ikke forskrive vaksinen fra Janssen

Legene i Åsnes/ Våler kommune har hatt møte vedrørende råd og forskrivning av vaksine fra Janssen. Retten til å forskrive et medikament ligger hos den enkelte lege og er ikke noe kommunen kan påvirke. Legene har drøftet saken og har sagt at de følger råd fra Helsedirektoratet, FHI og Legeforeningen og vil følgelig ikke forskrive vaksinen fra Janssen.

Legenes faglige vurdering er at de fraråder bruk av vaksinen til Janssen på bakgrunn av både risiko for bivirkninger og at det er bedre vaksiner tilgjengelig. Helsegevinsten ved å benytte vaksinen fra Janssen står ikke i forhold til helserisikoen.

Dersom du mener du faller inn under kriteriene gitt av regjeringen for å kunne bli vurdert for Janssens vaksine, ber vi om at du kontakter vaksinasjonstelefonen på 62 95 69 91 eller sender en e-konsultasjon til fastlegen og får hjelp til å vurdere om du er en av de som skal prioriteres for Pfeizer-vaksinen. Dersom du likevel ønsker Janssens vaksine så må du kontakte en privat helseaktør som kan forskrive vaksinen.