Alle født i 2004 og 2005 skal tilbys vaksinasjon på lik linje med den øvrige befolkningen.

De som er fylt 16 år er helserettslig myndige og kan samtykke til vaksinasjon selv, mens hos de som er født i 2005 og ennå ikke har fylt 16 år, må det foreligge samtykke fra foresatte. 

For ungdom født i 2004 og 2005 vil vaksinasjon foregå i den videregående skolen. De som er elever ved Solør videregående skole - NTG, Sentrum eller Øvrebyen i Kongsvinger - og Skarnes videregående skole vil få tilbud om koronavirusvaksine på skolen i uke 36 og dose to i uke 44. 

Er du ikke i et skoleløp eller er elev ved en skole som ikke tilbyr vaksinasjon, må du ta kontakt med koronavaksinetelefonen på nummer 62 95 69 91 på hverdager mellom kl. 10 – 12.

Samtykkeskjema PDF (PDF, 79 kB)
Samtykkeskjema Word (DOCX, 33 kB)