Ungdomstrinnet på rødt nivå

Nasjonale myndigheter har bestemt at ungdomstrinnet skal ha smitteverntiltak på rødt nivå tom 18. januar. Lokale helsemyndigheter har bestemt at barnetrinnet fortsetter på gult nivå. 

For å gjennomføre smitteverntiltak på rødt nivå gjør vi følgende:

  • Alle elever på ungdomstrinnet har hjemmeundervising tirsdag 5. januar.
  • Videre framover vil det bli rullering på hjemmeundervisning for trinnene: Ett trinn vil ha hjemmeundervisning, og to trinn vil ha fysisk oppmøte på skolen. 
  • Vi vil ikke bruke kommunelokalet til undervisning.

Mer informasjon om bl.a. oppmøtested for ungdomstrinnet kommer. 

Skolebussen kjører som normalt, men vi oppfordrer til alternativ skyss for de som har mulighet til det. 

Vi minner om at syke elever IKKE skal møte på skolen.