Skolene på GULT nivå fra mandag 16. november

Til tross for noen flere smittede i Våler er smittesituasjonen under kontroll, og lokale helsemyndigheter har i samråd med nasjonale myndigheter konkludert med at skolene igjen kan gå over til smitteverntiltak på gult nivå. 

Skolen endrer derfor til gult nivå fra mandag 16. november. 

Tiltak gult nivå:

 • Syke elever skal IKKE møte på skolen.
 • Ekstra fokus på god håndhygiene.
 • Holde avstand.
 • Foreldre kan følge elevene til skolen, men skal ikke inn i skolebygget.
  (Avtal med skolen hvis det er strengt nødvendig.)
 • Elever er organisert i kohorter - hvert trinn er én kohort. 
 • Elevene møter på egne steder før skolestart:
  • 1. trinn: Vest
  • 2. trinn: Nord
  • 3. og 4. trinn: Nord-øst
  • 5. trinn: Sør: Asfalt-plass
  • 6. trinn: Ved brakka
  • 7. trinn: Ballbingen
  • 8. trinn: Hovedinngang
  • 9. trinn: Kommunelokalet
  • 10. trinn: Inngang ved kunst & håndverk
  • Se eget oversiktskart for barnetrinnet: Oppmøte før skolestart GULT (PDF, 133 kB) 
 • Ansatte møter sin gruppe før skolestart: 
  • Barnetrinn: kl 08:20
  • Ungdomstrinn: kl 08:25

Mer detaljert informasjon for trinnet kommer fra kontaktlærere. 

For spørsmål ta kontakt med skolen.

Tiltakene bygger på nasjonale smittevernveiledere for skolen: