Skolen planlegger for forsterket gult nivå i uke 11

Kommunelegen har bestemt at skolen skal fortsette på gult nivå, men noen ekstra tiltak. Alle elever skal på skolen på mandag, bortsett fra 1. trinn som er i karantene.

På grunn av lav bemanning er vi nødt til å endre på skoledagene for elevene:

Mandag vil alle elever avslutte dagen etter 3. økt, dvs. kl. 12:50. Dette vil berøre elever på 5.-7. trinn som normalt slutter kl. 14:00.

For resten av uka vil skoledagene bli som følger:

  • 2.-5. trinn: Alle dager avsluttes etter 3. økt, dvs. kl. 12:50
  • 6. trinn: Hjemmeskole tirsdag, øvrige dager med normalt oppmøte
  • 7. trinn: Hjemmeskole torsdag, øvrige dager med normalt oppmøte

Timeplanen vil bli annerledes for uka som kommer. Dette får foreldre direkte beskjed om fra kontaktlærer.

Leksehjelp utgår.

  • Vi minner om lav terskel for å holde elever hjemme ved sykdom.
  • Vi ber om at foreldre ikke følger elever inn på skolen.