Oppdatert status fra Våler kommune 24.3.21

En ny bekreftet smittet i dag, fire ut av isolasjon. Digital hjemmeundervisning for 5.-10 trinn.

En ny bekreftet smittet i dag, fire ut av isolasjon.

Vi fikk bekreftet PCR-svar på en person som hadde positiv hurtigtest i går. Den smittede var allerede i karantene og smittesporingen er avsluttet.

Fire personer er ferdige med sin isolasjonsperiode, er symptomfrie og kan gå på skole og jobb som vanlig.

10 personer er nå i isolasjon, 92 er i karantene og 150 er i ventekarantene i Våler.

Alle som er smittet av Covid 19 følges opp av sine fastleger. Ingen av de smittede er alvorlig syke eller innlagt på sykehus. De har milde til moderate symptomer.

Vi har mottatt svar på alle prøver som ble tatt i helgen, og er glade for at så få kommer tilbake med positivt resultat. Det er fortsatt stigende smittetrykk i våre nabokommuner og beredskapsledelsen følger utviklingen tett.

En ansatt tilknyttet Vålbyen skole, som er bosatt i en av våre nabokommuner, ble meldt smittet sent i går ettermiddag. Dette får ingen innvirkning på skoledriften da vedkommende ikke hadde vært til stede på skolen siden midt i forrige uke.  

Digital hjemmeundervisning for 5.-10 trinn

Skoleledelsen har sendt følgende melding til foreldre i dag:

Elever på 5.-10. trinn får digital hjemmeundervisning torsdag og fredag før påske. Begrunnelsen for dette er et høyt fravær av elever og høy risiko for ytterligere fravær blant ansatte.

Elever på 1.-4. tinn får fortsatt undervisning på skolen – på rødt nivå.

Noen elever på 5.-10. trinn vil ha behov for å komme på skolen, og vi vil legge til rette for dette. Dette gjelder særlig elever på 5. trinn, og vi ber foreldre på 5. trinn om å ta kontakt ved behov.