Oppdatert informasjon om skole – uke 11

Vi har store utfordringer med bemanning, og har gjort noen endringer for 5.-7. trinn. Slik blir skoleuka for 1.-7. trinn:  

1. trinn: Hjemmeskole hele uke 11 fra tirsdag

2.-4. trinn: Avslutter skoledagen kl. 12:50, alle dager. Elever i karantene får hjemmeundervisning fra tirsdag.

5.-7. trinn: Hjemmeskole tirsdag og torsdag. Avslutter skoledagen kl 12:50 øvrige dager.

SFO holder fortsatt stengt. Foreldre med SFO-plass er kontaktet ang. dette.

Vi har organisert skoleskyss kl 12:50 på tirsdag for elever på 2.-4. trinn. Vi arbeider med løsning for skoleskyss på torsdag og fredag. Foreldre får melding om dette. (Onsdag går skoleskyssen som normalt.)