Det blir hjemmeskole for alle elever på 1.-10. trinn ut denne uka.

Tre nye smittet i dag.

En ny bekreftet smittet i dag, fire ut av isolasjon. Digital hjemmeundervisning for 5.-10 trinn.

Skolene skal over på rødt nivå. Det betyr at alle trinn deles i to kohorter, bortsett fra 2. og. 7. trinn. Disse trinnene får et større klasserom for å gi større avstand mellom elevene.

Vi har store utfordringer med bemanning, og har gjort noen endringer for 5.-7. trinn. Slik blir skoleuka for 1.-7. trinn:  

Kommunelegen har bestemt at skolen skal fortsette på gult nivå, men noen ekstra tiltak. Alle elever skal på skolen på mandag, bortsett fra 1. trinn som er i karantene.

Nasjonale myndigheter har bestemt at ungdomstrinnet skal ha smitteverntiltak på rødt nivå tom 18. januar. Lokale helsemyndigheter har bestemt at barnetrinnet fortsetter på gult nivå. 

Til tross for noen flere smittede i Våler er smittesituasjonen under kontroll, og lokale helsemyndigheter har i samråd med nasjonale myndigheter konkludert med at skolene igjen kan gå over til smitteverntiltak på gult nivå. 

Skolen endrer derfor til gult nivå fra mandag 16. november.