Nasjonale myndigheter har bestemt at ungdomstrinnet skal ha smitteverntiltak på rødt nivå tom 18. januar. Lokale helsemyndigheter har bestemt at barnetrinnet fortsetter på gult nivå. 

Til tross for noen flere smittede i Våler er smittesituasjonen under kontroll, og lokale helsemyndigheter har i samråd med nasjonale myndigheter konkludert med at skolene igjen kan gå over til smitteverntiltak på gult nivå. 

Skolen endrer derfor til gult nivå fra mandag 16. november.