Når myndighetenes råd og regler i hovedsak forsvinner, kan den enkelte velge selv hvilken risiko hun vil ta og hvilke tiltak hun vil praktisere. Avvikling av tiltak som nasjonale råd eller regler står ikke i veien for at enkeltpersoner kan velge høyere beskyttelsesnivå for seg selv. For eksempel kan de som ønsker større beskyttelse mot luftveisinfeksjoner, velge å holde mer avstand til andre og selv benytte munnbind.

"Ikke-digitale" brukere som trenger koronasertifikat kan få tilsendt dette pr post.

Fremgangsmåten er som følger:

- Ha klart fødselsnummer eller d-nummer

- Ring informasjonstelefonen for korona: Åpningstid kl 08.00 - 15.30, mandag til fredag

- Fra Norge: 815 55 015

- Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be personen om fødsels- eller d-nummer, og be vedkommende om navn og folkeregistert adresse.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil Helfo sende dette til vedkommende pr post til folkeregistrert adresse.

 

Når du er ferdig med isoleringsperioden, regnes du ikke lenger som smitteførende. Isolering oppheves også i de tilfellene der andre i din husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak. For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak.Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

Dette er regulert gjennom forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og koronaforskriften. Grensekontrollen skal håndheve kravet. Dagpendlere skal uansett registrere seg i innreiseregistreringssystemet før hver innreise.

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå søke og få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet en utvidelse av gruppen reisende som kan benytte stengte grensepasseringssteder. Endringene trer i kraft fra 22. januar kl. 12.00-

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig, som hovedregel på teststasjonene på grensen, og senest 24 timer etter ankomst.

Målet er en hyggelig jul for alle, men det er nødvendig med smitteverntiltak også i julen, slik at vi ikke sprer covid-19 smitte. Likevel har noen av tiltakene blitt justert slik at vi kan møte litt flere av våre venner og familie