Råd til befolkningen og helsepersonell.

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene. Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022

Regler for karantene og isolasjon. Hvem skal teste seg? Hvor får jeg tak i tester? Hva gjør du når hjemmetesten er positiv? Kommuneoverlege Bo Brendtrup klargjør de nye reglene.

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar.

Det er fortsatt behov for nasjonale tiltak. Det forventes høye smittetall i ukene som kommer, men som samfunn tåler vi viruset bedre. Det kan derfor gjøres flere lettelser

Her er oversikt over nasjonale råd og regler som gjelder fra midnatt, natt til 15. desember.

Nasjonale anbefalinger og råd i forbindelse med håndteringen av koronaviruset, supplert med noen råd fra kommunelegene.

Fra 26. november innfører regjeringen krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. 

Når myndighetenes råd og regler i hovedsak forsvinner, kan den enkelte velge selv hvilken risiko hun vil ta og hvilke tiltak hun vil praktisere. Avvikling av tiltak som nasjonale råd eller regler står ikke i veien for at enkeltpersoner kan velge høyere beskyttelsesnivå for seg selv. For eksempel kan de som ønsker større beskyttelse mot luftveisinfeksjoner, velge å holde mer avstand til andre og selv benytte munnbind.