Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå søke og få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet en utvidelse av gruppen reisende som kan benytte stengte grensepasseringssteder. Endringene trer i kraft fra 22. januar kl. 12.00-

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig, som hovedregel på teststasjonene på grensen, og senest 24 timer etter ankomst.

Målet er en hyggelig jul for alle, men det er nødvendig med smitteverntiltak også i julen, slik at vi ikke sprer covid-19 smitte. Likevel har noen av tiltakene blitt justert slik at vi kan møte litt flere av våre venner og familie

Regjeringen endrer covid-19-forskriften om karantenehotell. Den viktigste endringen er at personer som har et annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag og kan dokumentere at de har et annet egnet oppholdssted for karantene, ikke må på karantenehotell

Here you will find information about corona in several languages,

På regjeringens nettsider finner du fakta om karantenehotell, krav om negativ covid19-test ved innreise og de andre smittevern-tiltakene overfor innreisende til Norge. En stor del av smitteutviklingen i landet kommer nå fra importsmitte.

Her finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres.

Karantenebestemmelser oppdateret fra Helsedirektoratet.