Utdeling av selvtester i Våler kommune

Karantene er nå erstattet med testing. Våler kommune mottar forsendelser med selvtester, og gjør disse tilgjengelig for kommunens innbyggere . NB! Det er fremdeles begrenset tilgang på testmateriell. Tilbudet er i første omgang beregnet på deg som har symptomer eller er nærkontakt.

Du kan kan hente ut to tester pr. husstandsmedlem her:

  1. Testsenteret ved Vålbyen skole alle ukedager og søndag kl. 09:00-12:00
  2. Biblioteket (bankinngangen) alle ukedager kl. 09:00-15:45, i bankens åpningstider.

Husk at du kan registrere positivt testresultat her