Status fra Våler kommune 12.04.2021

En ny smittet meldt i helgen. Våler har mandag morgen 6 i isolasjon og 12 i karantene. Litt informasjon om vaksinering.

I helgen fikk vi melding om en ny smittet voksen person. Smittesporerne har jobbet gjennom helgen med å kartlegge smittevei og varsle nærkontakter. Vedkommende har tjenester fra hjemmetjenesten, og ansatte og andre nærkontakter er nå i karantene. Disse testes i dag. Våler omsorgssenter har også innført besøksrestriksjoner for å være på den sikre siden. Besøkende må ta kontakt med avdelingen for avtale.

Vi ser heldigvis en nedadgående smittetrend også etter påsken. Hver mandag rapporterer kommunen inn status til Statsforvalteren. For uke 15 rapporterer Våler kommune synkende smittetrend og risikonivå N2, som er trinn to av fem på skalaen. Under utbruddet rapporterte vi N4.

TISK-kapasiteten  i kommunen (testing, isolering, sporing og karantene) er ikke lengre under press slik det var før påske. Vi oppfordrer alle om å la seg teste ved minste mistanke om mulig smitte og holde seg hjemme dersom de er syke.

Lokal forskrift i Våler, som blant annet ga pålegg om bruk av munnbind i butikk og på buss, er opphevet fra i dag. Vi oppfordrer imidlertid alle om å fortsette å bruke munnbind når det ikke er mulig å opprettholde avstand til andre. Elverum kommune har forlenget sin lokale forskrift på grunn av uoversiktlig situasjon og flere smittede meldt de siste dagene.  Muterte virusvarianter smitter lett, og vi er avhengig av at alle fortsatt begrenser antall sosiale kontakter og følger nasjonale regler og råd for å holde smittetrykket nede.

Vaksine

Kommunen får melding om antall doser vi vil motta ca. 1-2 uker i forkant av levering. Budbilen kommer med vaksinene på onsdag formiddag, og vi har lagt opp til vaksinering på onsdag ettermiddag hver uke fremover. Dersom vi får store leveranser kan dette endres.

Det er kun Comirnaty-vaksinen fra BioNTech og Pfizer som benyttes.

Vi vaksinerer nå gruppe 4 (65-74-åringer og personer over 18 år i risikogrupper) i tillegg til noe helsepersonell. Denne uken får vi 21 hetteglass og har kalt inn ca. 145 personer til vaksinering på onsdag. Vaksineteamet har blitt dyktige på å trekke opp 7 doser fra nesten hvert eneste glass vi mottar.

Neste uke har vi fått melding om at vi får 20 hetteglass, og de som står for tur kontaktes på telefon av vaksineteamet og får tildelt tid for oppmøte i kommunelokalet.