Status fra Våler kommune 09.04.2021

Ingen nye smittede, men nærkontakter testes. Lokal forskrift forlenges ikke. 

Lokal forskrift forlenges ikke.

Beredskapsledelsen har i dag vurdert situasjonen slik at det ikke er behov for å forlenge lokal forskrift når den går ut ved midnatt 11. april. Våler kommune og våre innbyggere må fra da forholde seg til nasjonale regler og anbefalinger. Du kan lese om hva som gjelder nå på Helsenorge.no


Gult nivå i skoler og barnehager fra mandag 12. april.

Vi følger nasjonale retningslinjer, og går over til gult nivå i skoler og barnehager fra mandag 12. april. Også Solør videregående skole drifter på gult nivå fra mandag.

Våler kommune mottar flere henvendelser der kommunen oppfordres til stenging av skole og barnehage. Vi ønsker å presisere at kommunen ikke har anledning til å stenge skoler og barnehager uten at det er hjemlet i covid-19-forskriften og godkjent av Helsedirektoratet:

«§12C. Kommunens myndighet til å stenge eller begrense aktivitet ved barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner«

Kommunen kan fatte vedtak om stenging eller begrensning av aktivitet i en enkelt barnehage, skole, universitet, høyskole, fagskole eller annen utdanningsinstitusjon etter smittevernloven § 4-1 første ledd dersom det er nødvendig for å stanse pågående smittespredning. Slikt vedtak kan ikke fattes av kommunen som et generelt forebyggende tiltak.

Kommunen kan bare fatte generelt stengingsvedtak for barnehager, skoler universiteter, høyskoler, fagskoler eller andre utdanningsinstitusjoner i kommunen dersom det er stor smittespredning. Kommunene i en bo- og arbeidsmarkedsregion bør samarbeide om slike vedtak. Vedtakene skal godkjennes av Helsedirektoratet.»

Ny, revidert veileder for skoler og barnehager følges i Våler, og skole- og barnehageledelsen har justert lokale planer for drift på gult og rødt nivå.

Nærkontakter til smittede i Åsnes testes i dag

Vi venter svar på test av 7-8 nærkontakter i Våler til smittede i Åsnes. Dette er voksne innbyggere og disse har ikke innvirkning på skole eller barnehage, men ulike bedrifter i bygda.

Våler har fått inn svar på PCR-tester som bekrefter koronasmitte på de tre vi meldte om onsdag med positivt utslag på hurtigtest.