Smittevernråd til Campingplasser - Samfunnsmedisin i Solør

Fra 21. april 2020 er det ikke lenger lokalt forbud mot å overnatte på campingplasser. Når campingplasser åpnes igjen må de generelle smitteverntiltakene overholdes.

 

Helsedirektoratet har gitt en tydelig anbefaling om at folk ikke skal reise på fritidsreiser som ikke er strengt nødvendige. Målet med reiseanbefalingene er å få folk til å holde seg mest mulig i ro rundt hjemmet og dermed bremse spredningen av viruset. Dette vil fremdeles være et viktig smitteverntiltak.

Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold. I tillegg til smitteverntiltakene som beskrives nedenfor, skal de krav og rutiner som normalt gjelder for virksomheten følges. 

 • Ingen som har luftveisinfeksjon skal oppholde seg på campingplassen – verken innendørs eller utendørs. 
 • For å holde åpent må campingplasser følge de generelle smittevernstiltakene som gjelder om avstand, renhold etc. 
 • Ingen grupper med flere enn 5 personer på samme sted/uteareal dersom de ikke tilhører samme husstand.
 • På alle andre områder må det også sørges for at det holdes avstand, to meter.
 • Lekeplasser med lekeapparater stenges.
 • For å kunne overholde tiltakene er kommuneoverlegens råd å holde innendørs fellesanlegg som f.eks. kjøkken, spiserom og andre fells oppholdsrom stengt inntil videre.
  • Dersom man velger å ha åpent felleskjøkken skal alt felles dekketøy og bestikk fjernes.
 • Hvis noen toalettfasiliteter anses som nødvendig å holde åpne må det sikres jevnlig og omfattende renhold ved disse fasilitetene: 
  • Håndvask/desinfeksjon før man går inn
  • Toaletter, vaskeservanter og dørhåndtak må rengjøres minimum daglig. 
  • Tørk over flater som toalettsete, spyleknapp og kran på servanten min 5 ganger daglig. 
  • Engangspapirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig, og man må sørge for at søppel tømmes regelmessig. 
  • Bruk f.eks. bare annenhver håndvask, dusj, pissoar
  • Se på muligheten for ikke å åpne aller dusjer/ toaletter (ha avstengte soner). Det er lettere å foreta hyppig vask på et mindre areal.
 • Sikre dusjanlegg mot spredning av legionella.

Legionellaråd for hyttefolk etter korona-stenging

 • Det må settes begrensning på antall som kan komme inn i resepsjonsområder og det må sørges for jevnlig renhold av berøringsoverflater. Dette gjelder også utendørs på eventuelle utekraner, bommer etc. 
  • Fjern informasjonsbrosjyrer i resepsjonsområder (slike som vanligvis leses og deles av flere personer). Del ut aktuell informasjon til de enkelte besøkende ved ankomst.
  • Fjern evt. kaffeservering
 • Ved kiosksalg følg FHI retningslinjer for dagligvarehandel.

Råd til all varehandel, inkludert dagligvarehandel

 • Ved bruk av dotømmestasjoner har personer som benytter dette selv et ansvar for god håndhygiene, men hvis mulig er det lurt å tilrettelegge for såpevask eller håndsprit i tilknytning til dette. 
 • De som oppholder seg på campingplasser har selv et ansvar for å forholde seg til disse retningslinjene. Det er derfor viktig at informasjon om tiltakene er tilgjengelig og synlig. 

Koronavirus plakater og informasjonsmateriell

 • Gjester som ikke forholder seg til reglene må bortvises fra campingplassen.