Slutt på smitteregistrering og slutt på drop-in testing

Positiv hjemmetest? Det er ikke lengre nødvendig å registrere seg via kommunens hjemmeside. Det er ikke lengre drop-in for testing av Covid.

Dersom du av en eller annen grunn ønsker å teste deg hos helsepersonell fordi du trenger det dokumentert i coronasertifikatet ditt så må du kontakte fastlegen og bestille deg en time.

Lenke til info https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/langsiktig-koronastrategi-for-a-normalisere-hverdagen/id2907426/